Advokátska kancelária

JUDr. Pavol Gráčik, advokát Nitra

Poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie v konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi vo všetkých oblastiach práva. Všetky služby sú na požiadanie klienta poskytované dvojjazyčne (slovensky-anglicky), vrátane stretnutí s klientom a rokovaní s protistranou, písomnej korešpondencie, právnych podaní a právnych analýz, zmlúv atď., na profesionálnej úrovni.

Stručný popis právnych služieb, ktoré sa v rámci advokátskej kancelárie poskytujú v jednotlivých oblastiach práva si môžete prezrieť kliknutím na spodné kategórie ..